• Polski - Polish
  • Angielski - English

Partnerzy wspierający

StartHistoriaHistoria Sonaty

Historia Sonaty

Warszawska Orkiestra Symfoniczna
"SONATA"
im. Bogumiła Łepeckiego

U podstaw powstania tego przedsięwzięcia kulturalnego było i jest to aby stworzyć podmiot kulturalny w Polsce – inicjatywę rodzinną ,pokoleniową aby swym zasięgiem promieniowała na wszystkie dziedziny życia budując i odradzając ducha człowieka i społeczeństwa.

Kultura jest wyrazem człowieka.
Jest potwierdzeniem jego człowieczeństwa.
To człowiek ją tworzy i człowiek tworzy przez nią samego siebie,
człowiek tworzy siebie przez kulturę wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli i serca.
I równocześnie tworzy kulturę we wspólnocie z innymi.
Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji współmyślenia i współdziałania.
Powstaje on w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.
Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu.
Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków.
Ona wyodrębnia nas, Polaków, jako naród, ona stanowi o nas przez cały ciąg naszych dziejów,
stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej niż granice polityczne.
Ojciec Święty Jan Paweł II

Rozpoczęła działalność w 1984 r. jako Warszawska Orkiestra Dziecięca „SONATA” w Warszawie. Powołana do życia przez Bogumiła Łepeckiego który był jej dyrygentem i pedagogiem i zarazem aranżerem jej repertuaru. Już w 1988 roku na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży szkolnej w Filharmonii Kieleckiej zdobyła I nagrodę „Złotą Jodłę” W latach 1989-91 odbyła podróże zagraniczne do Francji, Belgii i Szwecji, łącznie wykonując blisko 70 koncertów m.in. w bazylice Piusa X w Lourdes dla 25 tysięcy pielgrzymów przybyłych z całego świata czy też w Kościele Katedralnym Św. Magdaleny w Paryżu. Odniosła wspaniały sukces na Festiwalu LES 7-EMES ORCHESTRADES EUROPEENNES - BRIEVE który realizowany był pod patronatem Prezydenta Francji. Koncertowała budząc zainteresowanie w Warszawie na Mazowszu i w Polsce czego efektem było zaproszenie przez Panią Marię Fołtyn do grona najwybitniejszych Polskich artystów na XXIX Międzynarodowy Festiwal im. Stanisława Moniuszki. 1991 roku orkiestrę zreorganizowano w mały zespół symfoniczny, który zrealizował w latach 1991-93, trzy tournee po Niemczech odnosząc sukcesy, których dowodem były znakomite recenzje tamtejszej prasy. Prymariuszem orkiestry był wówczas Mariusz Patyra najwybitniejszy polski skrzypek młodego pokolenia, jedyny Polak w historii, który zwyciężył na Konkursie Skrzypcowym im. Niccolo Paganiniego w Genui.

„SONATA” w latach 1995 – 2012  była zapraszana do uświetniania uroczystości rangi państwowej także w wymiarze międzynarodowym czego skutkiem była kolejna podróż zagraniczna tym razem do Państwa Izrael w 1994 roku oraz wspólne koncerty w Warszawie na jej zaproszenie z Izraelską Orkiestrą Młodzieżową miasta Lod. Na zaproszenie SONATY  koncertowały także  w Polsce Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna miasta Bonn z Niemiec oraz Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna ze szwedzkiego Ostersund.

Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego w swej historii miała zaszczyt koncertowania pod takimi wysokimi honorowymi patronatami jak: Premierów RP, Marszałków Sejmu RP, Prymasa Polski, Legata Papieskiego w Polsce, Biskupów Polowych Wojska Polskiego, Arcybiskupów i Biskupów Polskich Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Ewangelickiego a także  wielu Ambasadorów Polskich i zagranicznych w tym m.in. Irlandii, Austrii, Izraela.

Niezwykle ważnymi wydarzeniami w historii Orkiestry były: Nadzwyczajny koncert Symfoniczny podczas Państwowych obchodów 50-rocznicy Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim (1993) w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie oraz Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w ramach centralnego dnia Państwowych obchodów 50-lecia Powstania Warszawskiego (1994) w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

W 1995 roku Bogumił Łepecki  zostaje odznaczony przez Prezydenta RP – Lecha Wałęsę - za walkę o suwerenność i niepodległość RP – Krzyżem Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Lata 1995-2001 to praca nad kształtem i charakterem artystycznym orkiestry, liczne koncerty autorskie w Polsce i Europie m.in. na Litwie 1997r. i w Wielkiej Brytanii 1998r. Lata 2001-2003 to czas kolejnej reorganizacji artystyczno-instytucjonalnej. Niezwykle ważnym  i doniosłym   wydarzeniem był koncert w 25-tą rocznicę pontyfikatu Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce 19 października 2003 roku w Warszawie w Muzeum Kolekcji JP II. Udział w nim wzięło 46 ambasadorów z całego świata. Patronowali mu Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski i Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce. Lata 1995-2005 Orkiestra realizowała poprzez swoje koncerty  autorski program „Kultura i Dziedzictwo w nauczaniu Jana Pawła II. Lata 2000 -2005 to skuteczne zaangażowanie się poprzez koncerty  charytatywne  Orkiestry w promocje Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z Polską Unią Onkologii oraz Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie

W 2002 roku przyjmuje imię Bogumiła Łepeckiego w dowód wdzięczności i uznania dla swego twórcy i wieloletniego dyrygenta.

 

W 2004 roku realizuje kolejną podróż zagraniczna do Meksyku na VII Festiwal Cultural de Mayo Jalisco – Mexico 2004 gdzie reprezentowała kulturę polską jako jedyna orkiestra z Polski.

W okresie swej działalności Orkiestra „SONATA” odbyła 10 artystycznych podróży zagranicznych po Europie, Bliskim Wschodzie, Ameryce Północnej uczestnicząc w kilku prestiżowych festiwalach m.in. w Brieve we Francji czy w Guadalajara w Meksyku. Wykonała w swej historii ponad 600-set  koncertów w wielu miastach Polski i zagranicy.

Występowała w takich miastach jak Paryż, Londyn, Sztokholm, Wiedeń, Tel Awiw, Guadalajara, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Birstonas, Ostersund, Warszawa, Kraków,Wrocław,Gdynia, Katowice,  i wiele innych. Jej koncertów wysłuchało w sposób bezpośredni około 500 tysięcy słuchaczy zaś za pośrednictwem Telewizji - kilkanaście milionów.

Lata 2002-2012 to realizacja  koncertów symfonicznych promujących upowszechnianie tradycji i historii Oręża Polskiego, promocji obronności i budowy wizerunku Sił Zbrojnych RP, także poza granicami kraju.

Pozostawiła także trwały ślad w różnych zakątkach świata w pamięci Polonii i wielu organizacji Weteranów w Kraju i poza granicami.

Została uhonorowana prestiżowym Medalami:

- Czterechsetlecia stołeczności Warszawy Nr 546
- Czterechsetlecia stołeczności Warszawy Nr 911
- Medalem Wojewody Warszawskiego
- Medalem 150-lecia Teatru Wielkiego Opery Narodowej
- Medalem Pro Memoria –Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych
- Medalem Powstania Warszawskiego – Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

8 kwietnia 2005 - „SONATA” jako jedyna Orkiestra w Polsce – za zgodą Sekretariatu Episkopatu Polski - złożyła hołd Ojcu Świętemu, na dwie godziny przed centralną ceremonią pogrzebową w Watykanie wykonując nadzwyczajny koncert w Kościele Św. Anny w Warszawie. Zarejestrowany i wyemitowany przez Telewizje Polską program 1 i TV Polonia o godz.7.00 rano  z wielkim dziełem sakralnym

ORATORIUM
Josepha Haydna
„Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu”

58 koncertów oratoryjnych dla Jana Pawła II w województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim, lubelskim, śląskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu”.

Ta przepiękna produkcja została wystawiona przez Dyrektora Generalnego orkiestry Jacka Łepeckiego na zaproszenie Telewizji Polskiej 8 kwietnia 2005 roku. Jako jedyna Orkiestra w Polsce w tym dniu, za zgodą Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, wykonaliśmy to przepiękne Oratorium po raz pierwszy w Kościele Św. Anny w Warszawie o godz. 7 na dwie godziny przed centralną ceremonią żałobną Ojca Świętego z Watykanu.

Prezentacja produkcji z Telewizją Polską: Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu”.

Koncert był transmitowany na żywo przez Program 1 Telewizji Polskiej oraz TV Polonia.

W latach 2005 - 2017 Warszawska Orkiestra Kameralna SONATA im. Bogumiła Łepeckiego zrealizowała 58 koncerty oratoryjne w hołdzie Janowi Pawłowi II w każdą rocznice śmierci Ojca Świętego.

Koncerty były realizowane z władzami województw, miast i powiatów samorządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Koncerty orkiestry były wysłuchane przez ponad 60-tysięczną publiczność społeczności lokalnych w Polsce.

Honorowy Patronat nad poszczególnymi koncertami oratoryjnymi objęli marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, starości i wójtowie województw, miast i powiatów samorządu Rzeczpospolitej Polskiej.

W styczniu 2006 roku Telewizja Polska zarejestrowała ponadto 2 koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina.

Koncert na Orkiestrę symfoniczną i fortepian e- moll op.11

  1. Allegro maestoso
  2. Larghetto
  3. Rondo – Vivace

Koncert na Orkiestrę symfoniczną i fortepian f- moll op.21

  • I Maestoso
  • II Larghetto
  • III Allegro vivace

podczas Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z solistką Diną Joffe, laureatką II nagrody na Konkursie Chopinowskim w 1975 roku. Obydwa te wydarzenia wydano na płytach DVD w limitowanej edycji.

Koncerty te były rejestrowane i emitowane na żywo oraz retransmitowane w trzech województwach południowej Polski.

W 2006 r - ważnym wydarzeniem był  Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w Dzień Weterana w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP .

W 1989 roku na zaproszenie Twórcy SONATY Pana Bogumiła Łepeckiego Dyrektorem Generalnym Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” został Pan Jacek Łepecki który od 2001 roku samodzielnie prowadzi tą, już na trwałe wpisaną w kulturę narodową, instytucję kultury.

2007 roku zrealizowała autorską   produkcje koncertu symfonicznego w związku z ogłoszonym przez SENAT RP rokiem Generała Władysława Andersa wykonując;

  • Etiudę b-moll op.4 nr1 - Karola Szymanowskiego
  • Uwerturę koncertową "Bajka" -Stanisława Moniuszki
  • Koncert na orkiestrę i fortepian a-moll op.17 Ignacego Jana Paderewskiego

Miało to miejsce 14 maja .2007r Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA: kiedy to zrealizowała nadzwyczajny koncert symfoniczny w roku obchodów generała Andersa pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Generała Brygady Ryszarda Borskiego.Koncert ten został zarejestrowany przez Telewizję Polską i był emitowany na antenie ogólnopolskiej programu TVP 2 i TV Polonia.

15 sierpnia 2007 w dzień Wojska Polskiego o godz.8.55 do 9.55, momentu transmisji TVP z przed grobu Nieznanego Żołnierza.

Innym ważnym wydarzeniem był w swej doniosłości: koncert symfoniczny  Młodzi Polacy - Polskim Lotnikom, który odbył się w Mirosławcu, pod Honorowym Patronatem Dowódca Sił Powietrznych RP Generała broni pilota Andrzej Błasik gdzie śmiercią tragiczną zginęli polscy lotnicy – Koncert ten transmitowała 30 marca 2008 r Telewizja Regionalna- TVP – Szczecin.

Oraz  koncert symfoniczny  w 260 rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki i 230 rocznice proklamacji niepodległości  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; Pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji. Gen. Dyw. Dr Tadeusz Płoski, Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Z Udziałem Ministra Obrony Narodowej RP oraz Ambasadora USA w Polsce i wielu znakomitych Gości.

A także  Koncerty symfoniczne w rocznicę Bitwy pod Olszynką Grochowską; Pod Honorowym Patronatem J. Eks. Ks. Arcybiskup gen. Dyw. Dr Leszka Sławoja Głódzia

Na przełomie tych blisko już trzech dekad spełniła i spełnia ważną rolę także  w wymiarze edukacyjnym , ponieważ w tym czasie wielu muzyków koncertujących w SONACIE  wzbogaciło swój warsztat muzyczny stając się w pełnym tego słowa profesjonalistami zasilając wiele Narodowych Instytucji Kultury.

Rok 2009 to rok obchodów jubileuszowych. Stąd też kalendarz koncertowy został przygotowany tak aby zaprezentować publiczności Warszawy i  wielu miast Mazowsza i Polski twórczość kompozytorów Polskich. Emila Młynarskiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszkę, Józefa Elsnera, Fryderyka Chopina.

W związku z 100-leciem śmierci Mieczysława Karłowicza została zaprezentowana przez Orkiestrę w Warszawie

SYMFONIA E-MOLL OP.7 "ODRODZENIE"

Mieczysława Karłowicza

W 2010 roku -  postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich - odznaczony został - Pan Jacek Łepecki - Krzyżem Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W 2010 roku rozpoczyna cykl realizowany w latach 2011-2014  prezentacji dzieł muzycznych wybitnych polskich kompozytorów którzy rozsławili  Polskę na arenie międzynarodowej wnosząc nieoceniony wkład kulturowy  w Europie i na Świecie.

Stąd właśnie pierwszą produkcją muzyczną orkiestry był nadzwyczajny koncert symfoniczny w Teatrze Narodowym w Warszawie.

SYMFONIA C-DUR OP.11

1. I. Adagio - Allegro
2. II. Andante 
3. III. Menuetto. Allegro - Trio - da capo 
4. IV. Rondo. Allegro moderato

Józefa Antoniego Franciszka Elsnera - kompozytora, dyrygenta i pedagoga , nauczyciela Fryderyka Chopina.

Koncert ten został wyemitowany 14 kwietnia 2011 r w TVP INFO.

W 2012 i 2013 roku orkiestra zrealizowała m.in. cztery koncerty symfoniczne prezentując w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Obrony Narodowej RP, na dziedzińcu Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego oraz w kościele św. Katarzyny w Toruniu.

SYMFONIA E-MOLL OP. 7 „ODRODZENIE” Mieczysława Karłowicza

W 2014 roku realizuje koncert symfoniczny „15 lat obecności Polski w NATO” w kościele św. Katarzyny w Toruniu prezentując

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

oraz realizuje Uroczysty Koncert Symfoniczny Gloria Polonica - 50-lecia Wojskowego Instytutu Medycznego - Warszawa 2014 prezentując

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

W 2015 realizuje Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny Janowi Pawłowi II in Memoriam w Kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach prezentując

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

W 2016 realizuje Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny Janowi Pawłowi II in Memoriam w Kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach prezentując

SYMFONIĘ E-MOLL OP. 7 „ODRODZENIE” Mieczysława Karłowicza

oraz realizuje Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny 180-lecia Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. i 80-lecia Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego - Busko-Zdrój 2016 prezentując

SYMFONIĘ E-MOLL OP. 7 „ODRODZENIE” Mieczysława Karłowicza

 

2017 roku realizuje Wielki Koncert Symfoniczny na Dziedzińcu Zamku w Krasiczynie
w Święto Wojska Polskiego prezentując

SYMFONIĘ E-MOLL OP. 7 „ODRODZENIE” Mieczysława Karłowicza

2018 roku realizuje Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny „Gloria Polonica” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości - Busko-Zdrój 2018

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

2018 roku realizuje Wielki Koncert Symfoniczny „Gloria Polonica” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości - Warszawa 2018

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

2018 roku realizuje Nadzwyczajny koncert Symfoniczny - Inaugurujący Festiwal " Praska Jesień w Świątyniach " dedykowany 100 leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Warszawa 2018

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

2018 roku realizuje Wielki Koncert Symfoniczny " Gloria Polonica " Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Piastów 2018

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

2018 roku realizuje Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny " Gloria Polonica " Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Ostrołęka 2018

SYMFONIĘ H-MOLL OP. 24 „POLONIA” Ignacego Jana Paderewskiego

 

Partnerzy medialni

Radio Wnet

MEGRAF

Świat Elit

Baron Media

Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy

Kurier365.pl

Plus Biznesu

Businessman Institute

Gość Niedzielny

Niedziela

Warsaw Voice

Businessman.pl

Polska The Times

MulitiPrint.pl

Polska Zbrojna

25 lat TVP Polonia

Radio Warszawa

Newsletter

Chcesz być powiadamiany o nowościach? Zamów newsletter.

Logowanie Orkiestry