Finansowanie SONATY

Dziękujemy wszystkim którzy finansowo wspierają działania naszej Fundacji.

Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grona darczyńców

prosimy o przekazanie darowizny na numer rachunku bankowego

Fundacji SONATA:

BGK 95 1130 1020 0013 4381 6420 0001

lub przekazanie dotacji za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal:

Darowaną kwotę możecie Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania.Wpisz kwotę darowizny:

Big Al's Flexible PayPal Module