Portal informacyjny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej im. Bogumiła Łepeckiego

Jacek Łepecki

Jacek Łepecki

Prezes Zarządu Fundacji i dyrektor Generalny

Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”  im. Bogumiła Łepeckiego – od 1989r.

W 2024 roku będzie obchodził Swój Jubileusz 35 lecia

pracy twórczej i kierowania jednocześnie dwoma podmiotami

Fundacją Orkiestry i Orkiestrą Symfoniczną.

Jest pionierem w Polsce w stworzeniu z sukcesem  w wysokiej kulturze instytucji którą uformował  w III sektorze, w  gospodarce  rynkowej w trakcie transformacji ustrojowej Państwa Polskiego która swym oddziaływaniem objęła wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego,religijnego, politycznego,historycznego, Kultury i Nauki  medycyny ,Wojska Polskiego. 

Syn – twórcy orkiestry, dyrygenta i aranżera - Powstańca Warszawskiego- którego imię przyjęła orkiestra w 2002r.

Jest  managerem  i animatorem Kultury  pracującym  na rzecz wysokiej kultury w Polsce.

Legitymuje się najwyższymi kompetencjami z dziedziny zarządzania dokumentowanym egzaminem państwowym dla kandydatów dla członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa złożonego 1999r.

Jego talent, dziś już doświadczenie, umiejętności i kompetencje pozwoliły przeprowadzić z powodzeniem w trudnych latach transformacji ustrojowej  przez blisko cztery dekady na powstającym rynku kultury w tworzonej gospodarce rynkowej organizacje pozarządową -Fundacje Orkiestry w  partnerskiej współpracy z instytucjami Państwa i Samorządu RP  i prywatnymi firmami. 

Już 1994 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę srebrnym Krzyżem Zasługi na wniosek takich autorytetów Kultury jak ; Prof. dr. hab. Aleksander Gieysztor , Prof. dr. hab. Andrzej Stelmachowski.

W imieniu Prezydenta RP Lecha Wałęsy – Srebrny Krzyż Zasługi RP wręczył Panu Jackowi Łepeckiemu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Michał Jegiełło w obecności Roberta Lipki antropologa kultury ,

W 2006r. nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem Województwa Śląskiego przez Regionalną Izbę Gospodarczą złotym laurem umiejętności i kompetencji przez Tadeusza Donocika - Prezesa RIG oraz Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Michała Czarskiego.

W Warszawie Stolicy Mazowsza  Orkiestra Sonata pod kierownictwem Jacka Łepeckiego koncertowała m.in. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej , Teatrze Narodowym, Filharmonii Narodowej, Uniwersytecie Muzycznym Im. Fryderyka Chopina, Pałacu Kultury i Nauki, Operetce Warszawskiej , Ratuszu Warszawskim, Zamku Królewskim, Zachęcie, Muzeum Kolekcji Im. Jana Pawła II, Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, Akademii Obrony Narodowej ,Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego i we Wszystkich Katedrach, Sanktuariach, Bazylikach -Kościołach Rzymskokatolickich i Ewangelickich w Warszawie.    

1994 - Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w ramach centralnego dnia 31 lipca 1994r. państwowych obchodów 50-lecia Powstania Warszawskiego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Pierwszy raz po 1945 roku Polacy z wszystkich kontynentów Świata reprezentowanych przez wszystkie organizacje Polonijne na Świecie oddali hołd Powstańcom Warszawskim wraz z przedstawicielami administracji rządowych - Niemiec ,Rosji i Francji. Orkiestrą Sonata dyrygował Bogumił Łepecki -Powstaniec Warszawski.

Koncertów wysłuchało w sposób bezpośredni około 500 tysięcy słuchaczy zaś za pośrednictwem Telewizji Polskiej, Niemieckiej i Izraelskiej  i Yuo Tube i Facebooka- kilka  milionów.

Realizował koncerty o charakterze państwowym również w wymiarze międzynarodowym  pod tak wysokimi honorowymi patronatami jak: Premierów RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prymasa Polski, Nuncjusza Apostolskiej w Polsce , Biskupów Polowych Wojska Polskiego, Arcybiskupów i Biskupów Polskich Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Ewangelickiego a także  wielu Ambasadorów Polskich i zagranicznych w tym m.in. Irlandii, Austrii, Izraela.

Należy podkreślić iż kierowana przez Jacka Łepeckiego  orkiestra 8 kwietnia 2005 roku jako jedyna w Polsce w tym dniu dostąpiła ogromnego zaszczytu i za zgodą Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski wykonała Oratorium Josepha Haydna  po raz pierwszy w Kościele Św. Anny w Warszawie o godz. 7 rano na 2 godziny przed centralna ceremonią żałobną Ojca Świętego Jana Pawła II  z Watykanu.

Koncert był transmitowany na żywo przez Program 1 Telewizji Polskiej oraz TV Polonia na Świat.

W latach 2005 – 2020 przygotował i  zrealizował wraz z orkiestrą  66 takich  koncertów  w 45 miastach  Polski w siedmiu województwach Polski we wszystkich 18-stu  dzielnicach Warszawy i Uniwersytetach -KUL i UKSW  w hołdzie Janowi Pawłowi II w każdą rocznice śmierci Ojca Świętego propagując testament Jana Pawła II, nauki i wskazania płynącego z jego 13 encyklik.

Koncerty były realizowane z władzami województw, miast i powiatów samorządu Rzeczpospolitej Polskiej.  Honorowy Patronat nad poszczególnymi koncertami oratoryjnymi objęli marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, starości i wójtowie województw, miast i powiatów samorządu Rzeczpospolitej Polskiej .

W konsekwencji jego managerskich działań finałem 15 lat tych koncertów stał się koncert Gloria Polonica-Dominum et Vivificantem”2020 którego transmisja na żywo na Polskę , Europę i Świat miała miejsce 26 czerwca 2020r. z Kościoła Świętego Józefa Robotnika w Wołominie

Jest to jedno z najlepszych wykonań tego dzieła obecnie na świecie prezentowane trwale na kanale YUO TUBE które dotarło już do wszystkich kontynentów. 

Myślą strategiczną Jacka Łepeckiego i przesłaniem tych koncertów było i  jest  włączenie Polaków -przede wszystkim polskich rodzin  które w  myśl nauk iż  „serce i dusza leży u podstaw rozumu – czyste serce ,czysta dusza jasny umysł” odbiorą  kompetencje z ”Siedmiu ostatnich słów Jezusa Chrystusa z Krzyża” Josepha Haydna arcydzieła światowej literatury muzycznej.

Co stanowić będzie ważną część realizacji testamentu Jana Pawła II przez nas Polaków składając tym samym osobiste pieczęci każdego z nas Polaków dla nauk Papieża Polaka.

Był Inicjatorem i realizatorem porozumień- umów kulturalnych: w latach 93/94 - Niemcy -Polska oraz Izrael -Polska  oraz Polska -Litwa 1998r.

Praca jego była i jest wysoko oceniana  przez przedstawicieli : Państwa i Samorządu w Polsce ,Wojska Polskiego, hierarchię Kościoła Katolickiego w Polsce, środowisk medycznych i naukowych ,kombatanckich i weterańskich, środowisk akademickich, ambasadorów wielu państw co potwierdzają licznie udokumentowane pisemne gratulacje i podziękowania.

Wielkim projektem autorstwa Jacka Łepeckiego  i doniosłym  wydarzeniem był koncert symfoniczny w 25-tą rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce 19.10 2003 roku w Warszawie w Muzeum Kolekcji JP II. Udział w nim wzięło 46 ambasadorów z całego świata. Patronowali mu J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski i J. Eksc. Arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce .Ambasadorowie wysłuchali poprzez tłumaczenie symultaniczne nauk i wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II które osobiście przekazał Dyrektor Jacek Łepecki.

W Latach  1995-2005 Jacek Lepecki opracował i  zrealizował  autorski program „Kultura i Dziedzictwo w nauczaniu Jana Pawła II. Orkiestra wykonała faktycznie we wszystkich największych  kościołach w Warszawie  60 dziel polskiej muzyki niepodległościowo -patriotycznej opracowanej i zaaranżowanej przez Patrona Orkiestry Bogumiła Łepeckiego. Każdy koncert był poprzedzony prelekcją z nauk i wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II .   

Zawsze gośćmi honorowymi tych wspaniale realizowanych i popartych naukową wykładnią historyczną w formie prelekcji  przed koncertami  byli i są licznie reprezentowani kombatanci 17 organizacji kombatanckich z którymi Fundacja Orkiestry współpracuje od ponad 37 lat.

Należy podkreślić iż Sonata należy do niewielu polskich orkiestr która realizuje trwale myśl jej dyrektora generalnego Jacka Łepeckiego. Na koncertach zasiadają razem z jednej strony młodzież polska, studencka i licealna odbierając praktyczną lekcję polskiej historii zaś kombatanci żywa historia narodu polskiego stawiając pieczęć i świadectwo ze strony drugiej.

Tak trwa spotkanie pokoleń realizowane systematycznie przez Fundacje Orkiestry od blisko 40 lat." Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może i wyższy rozum na głębszej tylko pokorze. – Adam Mickiewicz"

Pod dyrekcja Jacka Łepeckiego na przestrzeni blisko 4 dekad orkiestra wykonała kilkaset koncertów w tym wiele charytatywnych - symfonicznych i kameralnych upamiętniających najważniejsze rocznice narodowe i historyczne ściśle związane z walką narodu polskiego o Niepodległość.

Lata 2000 -2005 to skuteczne zaangażowanie orkiestry przez Jacka Łepeckiego poprzez koncerty charytatywne w promocje Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych we współpracy z Polską Unią Onkologii oraz Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie dokładając swoją cegiełkę do przyjęcia tego narodowego programu przez Radę Ministrów i jego uchwalenia przez Sejm RP.    

W latach  1990-2023  zaangażował orkiestrę w realizacje  koncertów symfonicznych promujących upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego, promocji obronności i budowy wizerunku Sił Zbrojnych RP, także poza granicami kraju autorskimi projektami we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej RP oraz Polskich Kombatantów w Kraju i poza jego granicami.

Jednym z takich projektów była autorska produkcja 14.05. 2007r  kiedy to zrealizował nadzwyczajny koncert symfoniczny w roku obchodów generała Andersa w Polsce pod honorowym patronatem jego Ekscelencji Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Generała Brygady Ryszarda Borskiego.

W obecności około 40-stu Admirałów i Generałów- Wojska Polskiego- były reprezentowane wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP oraz goście specjalni żona Pana generała  Pani Barbara Anders i Pan Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Ceremoniał Wojskowy wraz z wartą honorową Wojska Polskiego przy wizerunku Pana Generała Andersa  specjalnie na okoliczność tego nadzwyczajnego koncertu opracował i zrealizował Dowódca Garnizonu Warszawa Generał dywizji  śp. Kazimierz Gilarski

Koncert ten został zarejestrowany przez Telewizję Polską i był emitowany na antenie ogólnopolskiej programu TVP 2 i TV Polonia w całości 15 sierpnia w dzień Wojska Polskiego o godz.8.55 -9.55 przed centralnymi uroczystościami Państwowymi z przed Grobu Nieznanego Żołnierza.

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Prof. dr hab. Lecha Kaczyńskiego dnia 1 września 2006 r Warszawska Orkiestra Symfoniczna SONATA im. Bogumiła Łepeckiego Pod dyrekcją Stanisława Winiarczyka wykonała Uroczysty Koncert Symfoniczny w Pałacu Prezydenckim w Warszawie- Państwowych obchodów Święta Dnia Weterana.

Orkiestra pod Dyrekcją Jacka Lepeckiego została uhonorowana prestiżowymi Medalami:

- Czterechsetlecia stołeczności Warszawy Nr 546
- Czterechsetlecia stołeczności Warszawy Nr 911
- Medalem Wojewody Warszawskiego
- Medalem 150-lecia Teatru Wielkiego Opery Narodowej
- Medalem Pro Memoria –Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych
- Medalem Powstania Warszawskiego – Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

Jest Kontynuatorem misji jaką rozpoczął maestro Jerzy Maksymiuk i stąd właśnie lata 2014-2020 stanowiły ogromną pracę managerską Jacka Łepeckiego  na rzecz prezentacji Polakom Symfonii h-moll op.24 "Polonia" przez Warszawską Orkiestrę Symfoniczną Sonata Im. Bogumiła Łepeckiego  która zaprezentowała tę  symfonię z polską duszą trzy krotnie w Warszawie oraz Puławach, Toruniu, Piastowie i Ostrołęce podejmując się jako jedyna w Polsce promocji tego narodowego dzieła I.J.Paderewskiego w  Polsce. 

Z inicjatywy i głębokiej analizy dokonanej przez Jacka Łepeckiego kierowany i stworzony przez niego zespół ekspertów podjął się  żmudnych i skrupulatnych prac w latach 2017-2023 nad korektą francuskiego wydawnictwa  Hengel & Cie z 1911r- partytury 235 stron i 65 głosów orkiestrowych 2091str. Symfonii h-moll op.24 "Polonia" po ponad stu latach od jej wydania.

Dyrektor Jacek Łepecki doprowadził skutecznie do poprawienia ogromnych błędów stricte muzycznych zgodnych z duchem I.J. Paderewskiego arcyważnego dzieła w polskiej literaturze, sytuującym się w światowej literaturze muzycznej między symfoniami Rachmaninowa a Mahlera.

Symfonia ta malowana obrazami muzycznymi historii Polski od Lechusa 550 r. po czasy współczesne, powinna stanowić dumę narodową ponieważ jest jedyną w polskiej literaturze muzycznej która opowiada o historii Polski. A triumfowała na prestiżowych scenach Nowego Jorku, Waszyngtonu ,Filadelfii, Baltimore, Londynu, Paryża i Lwowa 100 lat temu.

Sonata to Marka najwyższej próby , instytucja Sp .Ojca i Syna , instytucja kultury na mapie Warszawy Mazowsza I Polski.

Jacek Łepecki  jest godnym reprezentantem Mazowsza w Polsce, Europie Na świecie.

Jacek Łepecki w ubiegłych  czterech dekadach  stworzył  warunki wysokiego profesjonalizmu dla bardzo uzdolnionych młodych muzyków zwłaszcza z miast i wsi  Mazowsza, uzyskania praktyki orkiestrowej pod dyrekcją wybitnych polskich dyrygentów klasy  międzynarodowej  : Zbigniewa Gracy, Bogdana Olędzkiego , Kazimierza Dąbrowskiego, Stanisława Winiarczyka.   

Ponieważ kierowana przez Prezesa Jacka Łepeckiego fundacja orkiestry spełnia nie tylko misję popularyzacyjną kultury muzycznej w Polsce i promocji kultury polskiej i dziedzictwa narodowego w świecie  ale kładzie nacisk równie mocno na walor edukacyjny co najmniej w wymiarze ogólnopolskim.

Z prowadzonej od ponad trzydziestu pięciu lat przez Fundacje orkiestry udokumentowanej statystyki dokonań w tej dziedzinie wynika, iż kilkadziesiąt osób z grona kilkuset jakie odebrały szkołę praktyki w orkiestrze symfonicznej Sonata  dzięki fundacji orkiestry wielu muzyków już praktyków zasiliło swym profesjonalizmem czołowe instytucje muzyczne w Polsce.

Świadectwo patriotyzmu złożone przez ostatnie blisko 4 dekady i realizowane nadal przez symfoników Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "SONATA" im. Bogumiła Łepeckiego kierowanej przez dyrektora Jacka Łepeckiego  stanowi mocny głos we współczesnym Świecie iż „Człowiek żyje z Kultury i dla Kultury” Święty Jan Paweł II

W 2011 roku  postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich - odznaczony został-Pan Jacek Łepecki - Krzyżem Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.


Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) jest drugim, po Orderze Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym. Jego tradycja wywodzi się z okresu międzywojennego, został ustanowiony w 1921 roku. Jest nadawany za zasługi w służbie społeczeństwu i państwu, przede wszystkim za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński i Prof. dr hab. Jerzy Regulski – Pałac Prezydencki – Warszawa

16 maja 2014 r Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik uhonorował Pana Jacka Łepeckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalność na rzecz Województwa Mazowieckiego -     Medalem Pro Mazovia

19 września 2021 r. Jacek Łepecki  został  laureatem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego  za „bezcenny wkład w rozwój oraz pielęgnowanie mazowieckiej tradycji i kultury, a także za skuteczną promocję  regionu Mazowsza w kraju i na świecie”

26 Maja 2023r. Jacek Łepecki został laureatem tytułu Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej przyznanego przez Kapitułę wyróżnienia za krzewienie wartości patriotycznych  i chrześcijańskich

Starosta Wołomiński – III Kadencji – Kazimierz Rakowski i Starosta Wołomiński I i II kadencji - Konrad Rytel

28 Lipca 2023r.  Jacek Łepecki  został laureatem Medalu Ordynariatu Polowego WP Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko  przyznanego przez Biskupa Polowego WP dowód wdzięczności za Pomoc i realizacje misji Duszpasterstwa Wojskowego.

16 Września 2022r. zrealizowal produkcje telewizyjną pierwszą w Polsce po 1945 roku   -Uroczysty Koncert Symfoniczny „ Gloria Polonica Odrodzenie 2022” zrealizowany ku czci Bohaterów Narodowych Agresji Sowieckiej na Polskę 1939 r.który miał miejsce  w Kościele Świętego Józefa Robotnika w Wołominie.

Produkcja Telewizyjna koncertu była rejestrowana na żywo i jest unikalnym i oryginalnym wykonaniem o wyjątkowym charakterze , pierwsza i jedyna po 1945 roku – prezentująca Symfonie e-moll op.7 Mieczysława Karłowicza - chlubę narodu Polskiego - Symfonię Polską która traktuje o Odrodzeniu duszy człowieka.

27 grudnia 2022r. w  Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce - zrealizował   Nadzwyczajny Koncert "Kultura łączy pokolenia -Najpiękniejsze Kolędy Polskie" 2022 Była  to pierwsza rejestracja telewizyjny w Historii 600 letniej  Bazyliki Świętej Trójcy w Kobyłce.

Produkcja telewizyjna  Koncertu która ukazała  ogromny kapitał narodu polskiego i jego kultury zawarty w  pielęgnowaniu przez Polaków przez XI wieków Kolęd Polskich które po czasy współczesne łączą wszystkie generacje i pokolenia Polaków i kierowany do serc i umysłów Polaków w Polsce ,Europie i na Świecie. Produkcja ta stanowi  przykład, jak należy celebrować Polskie kolędy w Rodzinach Polskich.

Kulturą słowa żywego w formie prelekcji  na temat znaczenia polskich kolęd dla Kultury i dziedzictwa  pokoleń Polaków według nauk i wskazań  Świętego Jana Pawła II popartych Polskimi Poetami ; Słowackim, Norwidem ,Sienkiewiczem, Mickiewiczem ,Rejem, Krasińskim ,Kochanowskim, Reymontem, Wyspiańskim  - przedstawił dyrektor generalny orkiestry.

28 .12.2003r.zrealizował - Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny Świętemu Janowi Pawłowi II In Memoriam w 45 rocznicę Pontyfikatu „ Gloria Polonica-" Dives in misericordia" 2023 - Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA” Im. Bogumiła Łepeckiego pod dyrekcją Maestro Zbigniewa Gracy wykonała światowe arcydzieło Josepha Haydna - ORATORIUM „Siedem Ostatnich Słów Zbawiciela na Krzyżu „ na Orkiestrę Symfoniczną. Zgodnie z realizacją pierwotną przełożonego zgromadzenia Hermandad de la Santa Cueva w Kadyksie - Biskupa Kadyksu które po raz pierwszy zastało wykonane w 1787 r. w kościele Santa Queve i zostało wykonane z nut Breitkopf und Haertel, wydanych na podstawie oryginalnego wydania także Breitkopfa z 1801r. Myślą przewodnią tego wspólnego nas Polaków Misterium było i jest , aby w praktyce naszego życia współczesnego wypełniać Testament jaki pozostawił dla nas Polaków Święty Jan Paweł II i Święta Siostra Faustyna Kowalska i Błogosławiony Ksiądz Bronisław Markiewicz.

15 grudnia 2023r w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie – PAST-a , miałem zaszczyt i honor przyjąć z wdzięcznością z rąk Pana Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK por.hm. Janusza Komorowskiego Medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”

Żołnierze Armii Krajowej to narodowy symbol zwycięstwa dobra na złem !

Przysięga Żołnierzy Armii Krajowej .

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

35 lat współpracy ŚZŻAK i Fundacji Orkiestry w Warszawie ,w Polsce i na Świecie to setki koncertów o charakterze państwowym, narodowym, patriotycznym, niepodległościowym, realizacja wielu projektów także rangi międzynarodowej w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” Im. Bogumiła Łepeckiego pierwotnie pod dyrygenturą jej dzisiejszego Patrona -Powstańca Warszawskiego podczas których Żołnierze Armii Krajowej zawsze bardzo liczne uczestniczyli w Polsce, Wielkiej Brytanii , Szwecji ,Austrii ,Szwajcarii, Litwie , Belgii, Izraelu, Meksyku.

To wyróżnienie dla mnie – Człowieka który urodził się i wychował w Warszawie mieście bohaterskim dzięki Armii Krajowej – ludziom o wielkim duchu i ideałach rycerskich stanowi wartość autoteliczną za co raz jeszcze z serca i duszy bardzo dziękuje.

Prezes Zarządu Fundacji ,
Dyrektor Generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "SONATA" im. Bogumiła Łepeckiego

13 Kwietnia 2024 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie

został nagrodzony przez Kapitułę Nagrody – FENIKSEM SPECJALNYM MUZYCZNYM 2024

Podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2024

Przyjął Tytuł i Statuetkę FENIKSA SPECJALNEGO 2024
z rąk Ks.Prof.dr hab. Henryka Skorowskiego i Ks. Prałata Tomasza Trafnego

Zapraszamy do obejrzenia całej relacji z ceremonii wręczania FFENIKS - ÓW a w szczególności wysłuchania słowa którym podzielił się po przyjęciu Laureat Jacek Łepecki.

Należy podkreślić iz wszystkie koncerty oraz produkcje telewizyjne z pośród 450 - zostały  zrealizowane, wyreżyserowane na podstawie scenariuszy które opracował dyrektor Jacek Lepecki jednocześnie przygotowując i wygłaszając prelekcje przed koncertami z historii narodu Polskiego lub encyklik Świętego Jana Pawła II.

Prezes Zarządu Fundacji i Dyrektor Generalny  Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego Jacek  Łepecki od 35 lat   nieustępliwie  i konsekwentnie  promuje polskość  z oddaniem sprawie etosu narodowego i patriotyzmu, z darem przekazywania  polakom w sposób szczególny kombatantom i młodzieży skarbów narodowego  dziedzictwa” 

Od 2001 roku dyrektor Jacek Łepecki syn Patrona Orkiestry, współtworzący z Ojcem od 1989 roku jej historie, kieruje samodzielnie; opartym o silny pokoleniowy fundament tradycji rodzinnej, tym zinstytucjonalizowanym podmiotem artystycznym, który jest już na trwałe wpisany swymi osiągnięciami w kulturę narodową, którą promuje w Polsce, Europie i na Świecie.

Bo jak nauczał  Ojciec Święty Jan Paweł II:

Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem jego człowieczeństwem.

To człowiek ją tworzy i człowiek tworzy przez nią samego siebie, człowiek tworzy siebie przez kulturę wewnętrznym wysiłkiem ducha ;myśli, woli i serca.

I równocześnie tworzy kulturę we wspólnocie z innymi.

Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji współmyślenia i współdziałania.

Powstaje ona  w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.

Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu .

Kultura polska jest dobrem ,na którym opiera się życie duchowe Polaków.

Ona wyodrębnia nas, polaków, jako naród, ona stanowi o nas przez cały ciąg naszych dziejów, stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej niż granice polityczne".

SOCIAL MEDIA

Image
Image
Image
Image
Image
Image

NEWSLETTER

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Fundacji Orkiestry newsletterów dotyczących działalności.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link w stopce otrzymanego newslettera.

Image

05-230 Kobyłka
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 3A

Fundacja
Warszawska Orkiestra Symfoniczna
„SONATA”
im. Bogumiła Łepeckiego

KRS: 0000297702
NIP: 1132716670
REGON: 141377675WBS
Nr. rachunku bankowego
85 8015 0004 0062 8901 2045 0001

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl

Image

Partnerami  Budowy Strony Internetowej
 Fundacji Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego

Image

Portal informacyjny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej im. Bogumiła Łepeckiego