Portal informacyjny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej im. Bogumiła Łepeckiego

ORKIESTRA

Misja

W Norwidowskiej refleksji nad sztuką muzyka zajmuje miejsce szczególne. Nie wynika ono z ilości poświęconych jej rozważań; malarstwo, rzeźba, przede wszystkim poezja doczekały się jej znacznie więcej.

 Jednakże muzyka, za sprawą jednego, za to „naczelnego u nas” artysty – Fryderyka Chopina, stała się dla Norwida wzorcem, by nie rzec: ideałem tego, czym jest w swej istocie; a raczej, czym ma być sztuka w ogóle, a sztuka „narodowa” w szczególności. Z całą pewnością włączał muzykę w zakres „najwyższego z rzemiosł” – apostolstwa, nie mógł też nie widzieć w niej „najniższej modlitwy anioła.”

 Orkiestra jest i musi być tworem ściśle hierarchicznym. I jako taka stanowi odbicie społeczeństwa.

Na samym szczycie stoi Generalny Dyrektor Muzyczny, dalej pierwsze skrzypce, potem pierwsze drugie skrzypce, dalej reszta pierwszych i drugich skrzypiec, altówki, wiolonczele, flety, oboje, klarnety, fagoty, instrumenty blaszane, kontrabasy i na samym końcu kotły.

Muzyka będzie istnieć zawsze i wszędzie. Niezależnie od polityki i historii. Na Wschodzie i Zachodzie, na Południu i na Północy – słowem pod każdą długością i szerokością geograficzną.

Bo muzyka jest metafizyczna - jest wieczna, jest przyrodzonym, konstytutywnym elementem ludzkiej duszy  

 

  1. Piękno polega na zespoleniu formy (kształtu) z duchową treścią kulminującą w miłości. Treść ta może się różnorodnie przejawiać i być rozmaicie określana: jako duch, ideał, moralność, prawda.
  2. Miejscem piękna jest w sposób analogiczny cała rzeczywistość: w najwyższym stopniu realizuje się w Bogu, jako jego odblask odnajdujemy je w świecie materialnym i w człowieku. Piękno istnieje więc obiektywnie, niezależnie od subiektywnych upodobań indywidualnych czy społecznych.
  3. Piękno w swej czystej postaci zostało zatracone. Zadaniem człowieka jest odzyskanie go. Dokonać się to może tylko przez pracę.
  4. Istota pracy polega na odzyskiwaniu utraconego piękna, co równa się powrotowi do moralnego, duchowego wymiaru człowieczeństwa.
  5. Dojście do tego stanu jest także zmartwychwstaniem człowieka i – równocześnie – zmartwychwstaniem społecznym, w szczególności zaś narodowym; praca bowiem jest działalnością społeczną
  6. Praca musi być pracą użyteczną, inaczej traci swój sens. Jeśli tedy piękno związane jest z pracą, jako jej cel, to tym samym związane jest także z użytecznością. Co więcej: użyteczność pociąga piękno za sobą, choć to – oczywiście – do użyteczności nie da się sprowadzić.
  7. Najściślejsze powiązanie piękna i pracy zachodzi w sztuce. Pierwotnie, i niejako pierwszoplanowo, spełnia się ono w sztuce związanej ze swej natury z pracą fizyczną, może jednak oderwać się od niej i – nie zatracając genetycznych z nią związków – stać się czymś w pełni autonomicznym, rządzącym się własnymi prawami.
  8. Zadaniem sztuki jest objawienie prawdy w sposób, w jaki tylko przez nią, tzn. przez sztukę, może się dokonać: poprzez realizację odzyskanego piękna.
  9. Tak rozumianą sztuka staje się łącznikiem między rzeczywistością ziemską a Transcendencją: jest najbardziej wysublimowaną postacią ludzkiej pracy, która skierowana ku transcendentnemu Pięknu – oddaje Mu hołd poprzez najwyższe wartości, jakie w świecie zdołała osiągnąć.

SOCIAL MEDIA

Image
Image
Image
Image
Image
Image

NEWSLETTER

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Fundacji Orkiestry newsletterów dotyczących działalności.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link w stopce otrzymanego newslettera.

Image

05-230 Kobyłka
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 3A

Fundacja
Warszawska Orkiestra Symfoniczna
„SONATA”
im. Bogumiła Łepeckiego

KRS: 0000297702
NIP: 1132716670
REGON: 141377675WBS
Nr. rachunku bankowego
85 8015 0004 0062 8901 2045 0001

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl

Image

Partnerami  Budowy Strony Internetowej
 Fundacji Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego

Image

Portal informacyjny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej im. Bogumiła Łepeckiego